მთავარიჩვენ შესახებსწავლებაპროექტებიპარტნიორობასასარგებლო ინფორმაციასაჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნაზოგადი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფასახელმწიფო შესყიდვები
ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა
კარიერაკონტაქტი 
16/10/2017
პენიტენციურ დაწესებულებებში საარჩევნო პროცესების ორგანიზების თემაზე ტრენინგი განხორციელდა
ადგილობრივი თვითმმართველობის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში ერთობლივი საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პროექტი განხორციელდა...
15/10/2017
გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობის ფარგლებში პენიტენციური სისტემის თანამშრომლები გადამზადდნენ
სასწავლო ცენტრისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მიერ დაფინანსებული პროექტის - “კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან მომუშავე პრობაციის თანამშრომლების პროფესიული განვითარება“ - ფარგლებში პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდა...
27/09/2017
შემთხვევის მართვა პენიტენციურ დაწესებულებებში
ევროკავშირის “პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტი”ს ფარგლებში სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთათვის მიმდინარეობს ტრენინგები თემაზე „შემთხვევის მართვა“...
 
2017