მთავარისწავლებაპროექტებიპარტნიორობასასარგებლო ინფორმაციასაჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნაზოგადი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფასახელმწიფო შესყიდვები
ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა
კარიერაკონტაქტი 
17/05/2018
ევროკავშირის ექსპერტი ჯულია კოზმა სასწავლო ცენტრში ტრენინგს მართავს
პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, პენიტენციურ დაწესებულებათა დირექტორების და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებისთვის, სასწავლო ცენტრში ტარდება ტრენინგი თემაზე - პატიმრობის საერთაშორისო სტანდარტები და  არასათანადო მოპყრობის აკრძალვა...
22/03/2018
საზოგადოებრივი მისაღების თანამშრომელთა გადამზადება
სასწავლო ცენტრში მიმდინარეობს ტრენინგი საზოგადოებრივი მისაღების თანამშრომელთათვის...
16/03/2018
სამედიცინო ნარჩენების მართვა პენიტეცნციური დაწესებულებების სამედიცინო პუნქტებში
პენიტენციურ დაწესებულებებში სამედიცინო ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული რისკების შემცირების, პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დაიწყო სისტემის სამედიცინო პერსონალის გადამზადება...
 
2018