მთავარიჩვენ შესახებსწავლებაპროექტებიპარტნიორობასასარგებლო ინფორმაციასაჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნაზოგადი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფასახელმწიფო შესყიდვები
ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა
კარიერაკონტაქტი 
თქვენ იმყოფებით:  სასარგებლო ინფორმაცია ბიბლიოთეკა ცენტრის პუბლიკაციები

ცენტრის პუბლიკაციები







ადამიანის უფლებათა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების კრებული




არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თავისებურებანი:
რასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კრიმინოლოგიური, სისხლისსამართლებრივი, 
პენიტენციური და საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძვლები 


პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა სახელმძღვანელო 

ავტორი: მაია ხასია



პრობაციის საერთაშორისო სტანდარტების კრებული 

სახელმძღვანელო პრაქტიკოსებისთვის



ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების კრებული


ინტერაქცია და კომუნიკაციის თანამედროვე ფორმები ტრენინგზე

ტრენერთა სახელმძღვანელო

ავტორი: თორნიკე გურული


პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისათვის

ავტორები: მაია (ზოია) ხასია, ავთანდილ მიქანაძე, ელისო ამირეჯიბი