მთავარისწავლებაპროექტებიპარტნიორობასასარგებლო ინფორმაციასაჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნაზოგადი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფასახელმწიფო შესყიდვები
ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა
კარიერაკონტაქტი 
თქვენ იმყოფებით:  მემორანდუმები

მემორანდუმები

სასწავლო ცენტრის მიერ გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები


 • საფრანგეთის სასჯელაღსრულების ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლა (ENAP) 12.03.2010

 

 • სომხეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს სამართლის ინსტიტუტი 21.03.2011

 

 • გაწევრიანება სასჯელაღსრულების სასწავლო ცენტრების ევროპული ქსელში EPTA 14.09.2012

 

 • ირლანდიის სასჯელაღსრულების სამსახურის სწავლებისა და განვითარების ცენტრ 04.12.12

 

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 12.07.2013

 

 • პოლონეთის (ქ. კალიშეს) სასჯელაღსრულების სასმსახურის ცენტრალური სასწავლო ცენტრი 11.10.2013

 

 • ციხის საერთაშორისო რეფორმა  01.12.2014

 

 • სულხან-საბას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 14.02.2014

 • პრობაციის სისტემის მენტორები 30.05.2014

 

 • სასჯელაღსრულების სისტემის მენტორები 02.09.2014

 • წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი 07.11.2014

 • ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტის სოციალური სამსახურისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტი 24.09.2015 

 • საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა" 01.10.2015

 • ააიპ "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი"  05.11.2015

 • ააიპ "ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის"  05.11.2015

 • ააიპ "ქალთა კლუბი პეონი"  09.11.2015

 • ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ფსიქოლოგიის სფეროში არსებული მიღწევების გაზიარებისა და სამომავლო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ერთობლივი განხორციელების შესხებ: საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო,  სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 10.03.2016

 • ააიპ "ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის"  10.06.2016

 • ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმის" თბილისის ქვერეგიონული ოფისი  07.10.2016