მთავარისწავლებაპროექტებიპარტნიორობასასარგებლო ინფორმაციასაჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნაზოგადი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფასახელმწიფო შესყიდვები
ფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა
კარიერაკონტაქტი 
თქვენ იმყოფებით:  სწავლება სასწავლო პროგრამები

სასწავლო პროგრამები

 სასწავლო პროგრამები განახლების პროცესშია

 • გრძელვადიანი სასწავლო კურსი
 • პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების პროგრამები
 • პროფესიული სასწავლო კურსები
 • ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების სწავლება
 • სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემების სოციალურ მუშაკთა და ფსიქოლოგთა მომზადება / გადამზადების კურსები
 • პენიტენციური ჯანდაცვა
 • სამართლებრივი მომზადების პროგრამები
 • მართვა / მენეჯმენტი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში
 • მენტორინგი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში
 • სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამები
 • კომპიუტერული პროგრამები